Reklamacja – jak złożyć, w jakim terminie otrzymam odpowiedź?

Reklamacja – jak złożyć, w jakim terminie otrzymam odpowiedź?
ARTYKUŁ NIE DOTYCZY TWOJEGO DEKODERA

Tryb postępowania reklamacyjnego określony jest w Regulaminie świadczenia usług, w rozdziale XI.

Reklamację możesz złożyć:

 • pisząc do nas za pośrednictwem moje nc+
 • w dowolnym punkcie nc+
 • listownie na adres ITI NEOVISION S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa
 • telefonicznie pod numerem 801 044 944 lub 22 310 47 47 (opłata według stawek operatora).
Co powinna zawierać reklamacja?
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania abonenta
 • numer abonenta
 • numer karty dekodującej
 • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
 • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty
 • numer  konta  bankowego  lub  adres  właściwy  do  wypłaty  odszkodowania  lub  innej  należności  albo  wniosek  o  ich  zaliczenie  na poczet  przyszłych  opłat  w przypadku,  gdy  reklamujący  żąda  wypłaty  odszkodowania lub innej należności
 • podpis abonenta – w przypadku reklamacji złożonej pisemnie.

Rozpatrujemy wyłącznie reklamacje zgłoszone przez Abonenta lub osobę pisemnie upoważnioną. Odpowiedzi udzielamy maksymalnie w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. Jeśli składając reklamację wyrazisz lub wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymanie potwierdzenia złożenia reklamacji oraz odpowiedzi na nią w formie elektronicznej odpowiedź wyślemy mailem. W innym wypadku listownie na adres do korespondencji.


Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego przysługuje Ci prawo do skierowania sprawy do sądu powszechnego, a w przypadku gdy jesteś konsumentem prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnych lub przed sądem polubownym.

MATERIAŁY POBRANIA

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

last-resort-icon

NAPISZ E-MAIL

Zaloguj się do Moje NC+ i skorzystaj z formularza kontaktowego

last-resort-icon

ROZPOCZNIJ CZAT

Kliknij, aby rozpocząć czat

last-resort-icon

ZNAJDZ NAJBLIŻSZY SALON

last-resort-icon

ZADZWOŃ

801 044 944

22 310 47 47

Opłata według stawek operatora.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez ITI Neovision lub Podmioty Współpracujące do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając m.in. wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Dalsze korzystnie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Rozumiem