Jak podłączyć dekoder do internetu?

Dekoder wifi Premiumbox+ posiada możliwość podłączenia do Internetu za pomocą kabla Ethernet lub Wi-Fi. Jeśli nie masz możliwości doprowadzenia do dekodera przewodu Ethernet, a sieć Wi-Fi ma zbyt słaby zasięg możesz skorzystać z adapterów HomePlug (PLC).

 A) Połączenie kablem Ethernet z wykorzystaniem switcha/routera:

 

Krok 1: Wepnij kabel Ethernet z dostępem do Internetu do switcha/routera

Krok 2: Wepnij drugą końcówkę kabla Ethernet do dekodera.

Krok 3: Dekoder automatycznie pobierze ustawienia sieci i skonfiguruje połączenie z Internetem.

Krok 4: Dekoder jest gotowy do korzystania z serwisów internetowych, wystarczy na pilocie od dekodera nacisnąć MENU i przyciskami LEWO / PRAWO zaznaczyć serwis internetowy, który chcemy uruchomić:
- nc+ GO TV
- Radio+
- SERWISY INTERNETOWE

B) Połączenie z routerem za pomocą Wi-Fi:

Dekoder posiada wbudowaną bezprzewodową kartę sieciową umożliwiającą nawiązanie połączenia z siecią Wi—Fi.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową:

Krok 1:  Na pilocie od dekodera wybierz przycisk MENU. Na wyświetlonej planszy wybierz pozycję „USTAWIENIA” i naciśnij przycisk OK.

Krok 2: Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz pozycję „DIAGNOSTYKA” następnie przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz pozycję „INFORMACJE O SIECI” i wciśnij OK.

Krok 3: Na wyświetlonej planszy wciśnij przycisk PILOT, aby wybrać sposób połączenia dekodera z siecią. Wybierz „POŁĄCZENIE WI-FI”, wybór potwierdź wciskając przycisk OK.

 

Krok 4: Na wyświetlonej liście dostępnych sieci Wi-Fi wybierz swoją sieć i naciśnij OK.

 

Jeśli Twoja sieć jest ukryta, wciśnij +  na pilocie i podaj nazwę SSID swojej sieci.

Krok 5: Naciśnij OK, aby przejść do ekranu wpisywania hasła dostępu do sieci Wi-Fi

Krok 6: Za pomocą przycisków nawigacyjnych wprowadź hasło swojej sieci Wi-Fi. Po wpisaniu hasła naciśnij +, aby zakończyć edycję hasła.

Krok 7: Wciśnij OK, aby połączyć dekoder z siecią.

 

Krok 8: Router sprawdzi poprawność wprowadzonego hasła i jeśli wprowadziłeś je poprawnie nawiąże połączenie z dekoderem. Wciśnij OK, aby zakończyć konfigurowanie sieci.

 

UWAGA! Jeśli dekoder nie nawiąże połączenia sprawdź poprawność wprowadzonego hasła (ważna jest wielkość podawanych liter) i zasięg swojej sieci Wi-Fi (przy zbyt słabym zasięgu sieci może nie udać się nawiązać połączenia).

Krok 9: Wciśnij przycisk wyjście, aby powrócić do odbioru telewizji.

 

 

Krok 10: Dekoder jest gotowy do korzystania z serwisów internetowych, wystarczy na pilocie od dekodera nacisnąć MENU i przyciskami LEWO / PRAWO zaznaczyć wybrany serwis internetowy:
- nc+ GO TV
- Radio+
- SERWISY INTERNETOWE

C) Połączenie z wykorzystaniem adapterów HomePlug (PLC) 

Jeśli nie masz możliwości doprowadzenia do dekodera kabla Ethernet i nie posiadasz sieci Wi-Fi lub jej zasięg jest zbyt słaby, możesz skorzystać z adapterów HomePlug (transmiter sieciowy).

Krok 1: Połącz dekoder za pomocą kabla Ethernet z jednym z adapterów, a następnie wepnij transmiter do gniazda elektrycznego;
Krok 2: W pomieszczeniu gdzie znajduje się switch/router lub kabel Ethernet z dostępem do Internetu wepnij drugi adapter z zestawu do gniazda elektrycznego;
Krok 3: Adapter HomePlug połącz z urządzeniem/kablem Ethernet, które udostępnia Internet;
Krok 4: Wciśnij na obu transmiterach przycisk PAIR, aby urządzenia nawiązały ze sobą połączenie;
Krok 5: Dekoder automatycznie pobierze ustawienia sieci i skonfiguruje połączenie z Internetem;
Krok 6: Dekoder jest gotowy do korzystania z serwisów internetowych, wystarczy na pilocie od dekodera nacisnąć MENU i przyciskami LEWO / PRAWO zaznaczyć wybrany serwis internetowy:
- nc+ GO TV
- Radio+
- SERWISY INTERNETOWE

UWAGA! Większość dostępnych na rynku transmiterów sieciowych PLC może nawiązać ze sobą połączenie tylko jeśli są wpięte do gniazdek elektrycznych działających w tej samej fazie (w tej samej gałęzi energetycznej). Przed wybraniem tego rozwiązania sprawdź czy pomieszczenia w których zamierzasz zastosować adaptery HomePlug mają gniazdka elektryczne działające w tej samej fazie.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
Zapoznaj się z informacją o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8 („Administrator”). Dane osobowe będą przetwarzane przez ITI Neovision S.A. na podstawie zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych ITI Neovision S.A., który może być realizowany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich, jak np. telefon, dekoder, tablet oraz automatycznych systemów wywołujących służących m.in. do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych lub wysyłania komunikatów marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na komunikację marketingową lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1)     prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)     prawo do sprostowania danych,

3)     prawo żądania usunięcia danych,

4)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

5)     prawo do przenoszenia danych,

6)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

8)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa wymienione w pkt 1) – 7) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (za pośrednictwem adresu: iodo@ncplus.pl) lub poprzez kontakt z ITI Neovision S.A. (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ITI Neovision S.A.): np. agenci, call center.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez ITI Neovision lub Podmioty Współpracujące do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając m.in. wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Dalsze korzystnie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Rozumiem