Jak skonfigurować pilot od dekodera z telewizorem?

Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować większością dostępnych na rynku modeli telewizorów. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilota z danym modelem odbiornika.

a)    Konfiguracja pilota w trybie automatycznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci

Krok 2. Wprowadź kod „978”, akceptacja kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem diody LED.

Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Standby kierując pilot w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnij klawisz Standby..

Krok 4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać konfigurację. Naciśnij na pilocie przycisk TV (dioda przy przycisku powinna świecić się na czerwono), sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora. Jeśli nie, zaprogramuj pilot ręcznie.  

b)    Konfiguracja pilota w trybie ręcznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci.
Wprowadź czterocyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora, kierując pilot w stronę włączonego telewizora.

JAK SKONFIGUROWAĆ PILOT OD DEKODERA Z TELEWIZOREM?

JAK SKONFIGUROWAĆ PILOT OD DEKODERA Z TELEWIZOREM?

Krok 2. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, wówczas powtórz programowanie.

Krok 3. Jeżeli wprowadzony kod był prawidłowy, pilot wyśle do telewizora komendę wyciszenia. Jeżeli telewizor zareagował wyciszeniem dźwięku, naciśnij klawisz OK w celu zapisania ustawień.

Krok 4. Jeżeli telewizor nie zareaguje na komendę wyciszenia, wprowadź kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Krok 5. Sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota. W przypadku niewłaściwego działania powtórz programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora. 

Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>