Jak zaktualizować oprogramowanie dekodera?

Dekodery nc+ będące w trybie czuwania, każdej nocy weryfikują, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania dla dekodera. Jeśli taka aktualizacja jest dostępna dekoder automatycznie ją pobiera i instaluje.

 

Jeżeli urządzenie nie było podłączone do sieci elektrycznej lub jakość dostarczonego sygnału z anteny satelitarnej była niedostateczna, dekoder nie miał możliwości pobrania aktualnych informacji z satelity.

Ręczna aktualizacja oprogramowania dekodera:

Krok 1: Na pilocie od dekodera wybierz przycisk MENU, następnie przyciskami LEWO / PRAWO wybierz zakładkę „USTAWIENIA”, wybór potwierdź wciskając „OK”.

 

Krok 2:  Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zakładkę „8 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA” wybór potwierdź wciskając „OK”.

 Krok 3: Potwierdź OK, że chcesz zaktualizować oprogramowanie dekodera. Dekoder sprawdzi, czy dla dekodera jest dostępna nowsza wersja oprogramowania niż obecnie zainstalowana.

Krok 4: Jeśli dla dekodera jest dostępna nowsza wersja oprogramowania zobaczysz komunikat informujący o dostępności aktualizacji. Wciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania w dekoderze.

 

Krok 5: Po wybraniu OK dekoder przejdzie w tryb aktualizacji.

Do czasu zakończenia aktualizacji na ekranie TV będzie czarny ekran, a na panelu przednim dekodera będzie migała niebieska dioda LED.
Aktualizacja trwa ok 25 minut, poczekaj na ponowne uruchomienie się dekodera.

UWAGA! W trakcie aktualizacji oprogramowania nie należy odłączać dekodera od sieci, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>