Jak zaktualizować oprogramowanie dekodera?

Dekodery nc+ będące w trybie czuwania, każdej nocy weryfikują, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania dla dekodera. Jeśli taka aktualizacja jest dostępna dekoder automatycznie ją pobiera i instaluje.

Jeżeli urządzenie nie było podłączone do sieci elektrycznej lub jakość dostarczonego sygnału z anteny satelitarnej była niedostateczna, dekoder nie miał możliwości pobrania aktualnych informacji z satelity.

Ręczna aktualizacja oprogramowania dekodera:

Krok 1: Na pilocie od dekodera wybierz przycisk MENU, następnie przyciskami LEWO / PRAWO wybierz zakładkę „USTAWIENIA”, wybór potwierdź wciskając „OK”.

JAK ZAKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIE DEKODERA?

Krok 2:  Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zakładkę „8 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA” wybór potwierdź wciskając „OK”.

JAK ZAKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIE DEKODERA?

Krok 3: Potwierdź OK, że chcesz zaktualizować oprogramowanie dekodera. Dekoder sprawdzi, czy dla dekodera jest dostępna nowsza wersja oprogramowania niż obecnie zainstalowana

JAK ZAKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIE DEKODERA?

Krok 4: Jeśli dla dekodera jest dostępna nowsza wersja oprogramowania zobaczysz komunikat informujący o dostępności aktualizacji. Wciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania w dekoderze.

JAK ZAKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIE DEKODERA?

Krok 5: Po wybraniu OK dekoder przejdzie w tryb aktualizacji.
Do czasu zakończenia aktualizacji na ekranie TV będzie czarny ekran, a na panelu przednim dekodera będzie migała niebieska dioda LED.
Aktualizacja trwa ok 25 minut, poczekaj na ponowne uruchomienie się dekodera.

UWAGA! W trakcie aktualizacji oprogramowania nie należy odłączać dekodera od sieci, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez ITI Neovision lub Podmioty Współpracujące do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając m.in. wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Dalsze korzystnie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Rozumiem