Jak zaktualizować oprogramowanie dekodera?

Dekodery nc+ będące w trybie czuwania, każdej nocy weryfikują, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania dla dekodera. Jeśli taka aktualizacja jest dostępna dekoder automatycznie ją pobiera. Jeżeli urządzenie nie było podłączone do sieci elektrycznej lub jakość dostarczonego sygnału z anteny satelitarnej była niedostateczna, dekoder nie miał możliwości pobrania aktualnych informacji z satelity.

Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie dekodera wejdź do MENU dekodera wciskając na pilocie od dekodera przycisk SETUP.

Używając przycisków LEWO / PRAWO wybierz zakładkę INSTALACJA, a następnie przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz pozycję „AKTUALIZACJA DEKODERA”. Wybór potwierdź wciskając OK.

Potwierdź chęć aktualizacji oprogramowania wybierając „KONTYNUUJ”

Dekoder sprawdzi, czy dla dekodera jest dostępna nowsza wersja oprogramowania niż obecnie zainstalowana

Jeśli nie będzie nowszej wersji oprogramowania zostaniesz poinformowany o tym poniższym komunikatem:

Jeśli będzie dostępna nowsza wersja oprogramowania dekoder poprosi o potwierdzenie, że chcesz zaktualizować oprogramowanie. Po akceptacji dekoder się wyłączy i przejdzie w stan aktualizacji. Przez cały proces aktualizacji będziesz informowany o postępie instalacji poniższym komunikatem:

UWAGA - w trakcie aktualizacji oprogramowania nie należy odłączać dekodera od sieci elektrycznej, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez ITI Neovision lub Podmioty Współpracujące do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając m.in. wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Dalsze korzystnie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Rozumiem