Jak mogę złożyć reklamację?

Reklamacja powinna być złożona przez Abonenta lub osobę pisemnie upoważnioną.

Na złożenie reklamacji masz 12 miesięcy:

- od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usług,
- od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana,
- od dnia otrzymania pierwszego rachunku/faktury z nieprawidłowo naliczoną opłatą.

Reklamację możesz złożyć:
- za pomocą formularza kontaktowego po zalogowaniu do moje.ncplus.pl zakładka „NAPISZ DO NAS”,
-  pisemnie pocztą:

ITI Neovision S.A.
02-100 Warszawa
skr. pocztowa 8

- u Autoryzowanego Przedstawiciela nc+, listę znajdziesz na ncplus.pl
- faksem 22 310 45 44
- telefonicznie: 801 044 944* lub 22 310 47 47*

* zgodnie z taryfą operatora

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Abonenta;
  • numer Abonenta którego reklamacja dotyczy;
  • numer Karty dekodującej;
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Abonent żąda ich wypłaty;
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych Opłat w przypadku, gdy Abonent żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności;
  • podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej pisemnie.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty złożenia zgłoszenia.

        

Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>