Jedna płatność w nc+

Spis treści

 1. Warunki włączenia usługi
 2. Włączenie usługi
 3. Modyfikacja usługi
 4. Wyłączenie usługi
 5. Wspólny rachunek – forma rachunku
 6. Sposoby opłacania rachunku
 7. Sposób zaliczania środków na poszczególne umowy
 8. Dokumenty

Opis usługi

Jedna Płatność jest bezpłatną usługą umożliwiającą Abonentowi opłacanie rachunków za kilka wybranych umów na jedno konto bankowe.

Wpłaty dokonane na wspólne konto pokrywają należności wynikające z poszczególnych umów, zgodnie z zasadami opisanymi w temacie „Sposób zaliczania środków na poszczególne umowy”.

 Uruchomienie/modyfikacja/wyłączenie usługi

Włączenia, wyłączenia i zmiany umów wchodzących w skład usługi, a także aktualizacji danych kontaktowych można dokonać:

 • w Internetowym Centrum Abonenta moje nc+ w zakładce Moje Płatności - Zarządzaj usługami finansowymi
 • Poprzez kontakt z telefonicznym centrum Abonenta
 • W trakcie wizyty w dowolnym punkcie obsługi nc+

 Warunki włączenia usługi

Z usługi mogą skorzystać Abonenci indywidualni, a także biznesowi, którzy posiadają co najmniej dwie umowy o świadczenie usług nc+ i spełniają poniższe warunki:

 • Abonent poda aktualny adres e-mail, na który otrzyma wymagający potwierdzenia link aktywujący usługę. Na ten sam adres będą wysyłane również rachunki za świadczone usługi.
 • Abonent w ramach usługi wybierze umowy zawarte na ten sam nr PESEL lub nr NIP,
 • Abonent nie ma oferty łączonej z Orange,
 • w przypadku umowy na odbiór telewizji - została ona zawarta na usługi świadczone przez nc+,
 • dla wybranych umów nie ma uruchomionego polecenia zapłaty,
 • wybrane umowy nie są zawarte w formie pre-paid,
 • Abonent nie posiada zadłużenia na kontraktach wybranych do usługi,
 • umowy nie znajdują się w okresie wypowiedzenia i nie są w trakcie przeprowadzania cesji.

Włączenie umowy do usługi Jedna Płatność wiąże się z zaprzestaniem wysyłania rachunków na dekoder w formie TV RACHUNKU i/lub komunikatów potwierdzających rejestracje wpłat o ile były one dostępne.

W ramach usługi Jedna Płatność, miesięczne rozliczenie płatności wysyłane jest na wskazany adres e-mail.

Włączenie usługi

 

Modyfikacja usługi

W ramach modyfikacji usługi możliwe jest:

 • dołączenie wybranej umowy do usługi,
 • odłączenie wybranej umowy od usługi:
 • modyfikacja wprowadzonego w trakcie aktywacji adresu e-mail lub/i nr telefonu

Każda dokonana modyfikacja usługi potwierdzana jest wiadomością wysyłaną na podany adres e-mail. W treści e-maila zawarte są informacje:

 • Czynności wykonane w ramach modyfikacji:
  • lista umów, które zostały włączone do usługi,
  • lista umów, które zostały wyłączone z usługi,
  • zmiana adresu e-mail,
  • zmiana nr telefonu.
  • Rachunek, na który powinna być dokonywana płatność.

Rozwiązanie umowy wchodzącej w skład Jednej Płatności powoduje automatyczne wyłączenie jej z usługi i wysyłkę e-maila potwierdzającego zmianę.

Wszelkie zobowiązania wynikające z powyższej umowy należy regulować na indywidualny numer konta przypisany do tej umowy. Jest on podany w wiadomości e-mail potwierdzającej wyłączenie umowy z usługi.

 Wyłączenie usługi

Wyłączenie usługi Jedna Płatność jest potwierdzana wysyłką e-maila.
Od kolejnego dnia, wszelkie opłaty za posiadane umowy powinny być kierowane na indywidualne konta przypisane do konkretnej umowy.

Jeśli przed skorzystaniem z usługi Jedna Płatność, rachunki były dostarczane w formie TV RACHUNKU i/lub na dekoder były wysyłane komunikaty potwierdzające rejestracje wpłat, po wyłączeniu usługi zostaną one przywrócone.

Wpłacenie środków na konto przypisane do nieaktywnej usługi Jedna Płatność będzie skutkowało wysyłką e-maila informującego o błędnej wpłacie.
Przeksięgowanie pieniędzy będzie możliwe jedynie na podstawie przesłanego przez Abonenta wniosku wskazującego jaką kwotę i na które konto należy przeksięgować wpłatę.


 Wspólny rachunek – forma rachunku

W ramach Jednej Płatności rachunki za usługi nc+ mogą być dostarczane jako:

 • e-rachunek – wiadomość e-mail z informacją o płatnościach oraz załącznikiem zawierającym rachunki za poszczególne umowy wraz z ogólnym zestawieniem należności.

Jeżeli do usługi Jedna Płatność jest włączonych więcej niż dziesięć umów, e-rachunek nie zawiera załącznika.

Szczegółowe informacje o płatnościach wraz z rachunkami wystawionymi dla poszczególnych umów, są dostępne w formacie PDF w internetowym centrum Abonenta moje nc+ w zakładce MOJE PŁATNOŚCI.

 • e-faktura – wiadomość e-mail z informacją o płatnościach oraz dwoma załącznikami. Jeden z nich zawiera faktury, a drugi rachunki za poszczególne umowy wraz z ogólnym zestawieniem należności.

Jeżeli do usługi Jedna Płatność jest włączonych więcej niż dziesięć umów, e-faktura nie zawiera załączników.

Szczegółowe informacje o płatnościach wraz z fakturami i rachunkami wystawionymi dla poszczególnych umów, są dostępne w formacie PDF w internetowym centrum Abonenta moje nc+ w zakładce MOJE PŁATNOŚCI.

Uwaga! Aktywacja usługi Jedna Płatność skutkuje zaprzestaniem wysyłki rachunków na dekoder w postaci TV RACHUNKU i/lub komunikatów potwierdzających rejestracje wpłat – o ile te usługi były dostępne.


Dokonywanie wpłat w ramach usługi

W ramach usługi Jedna Płatność wpłaty dokonywane są na jeden numer konta bankowego przypisany do wszystkich umów włączonych do usługi.

Numer ten jest dostępny:

 • po zalogowaniu do internetowego centrum Abonenta moje nc+
 • na zestawieniu płatności dołączonym do rachunków
 • po połączeniu z Telefonicznym Centrum Abonenta
 • w wiadomości e-mail potwierdzającej aktywację usługi

Wpłaty za usługi nc+ można dokonać poprzez:

 • Przelew bankowy lub płatność gotówką
 • Płatność w internetowym centrum Abonenta moje nc+
 • Płatność kartą przez Telefon kontaktując się z Telefonicznym Centrum Abonenta

 Sposób zaliczania środków na poszczególne umowy

Środki wpłacone na konto usługi Jedna Płatność w pierwszej kolejności pokrywają zaległości za poprzednie miesiące w następującej kolejności:

 1. Umowa o świadczenie usług telewizji - Telewizja
 2. Umowa o świadczenie usługi połączeń głosowych - Telefon
 3. Umowa o świadczenie usługi transmisji danych - Internet

W drugiej kolejności pokrywane będą zobowiązania za miesiąc bieżący w kolejności:

 1. Umowa o świadczenie usług telewizji - Telewizja
 2. Umowa o świadczenie usługi połączeń głosowych - Telefon
 3. Umowa o świadczenie usługi transmisji danych - Internet

Jeżeli Klient posiada kilka kontraktów na ten sam rodzaj usługi np. dwie umowy o świadczenie usług telewizyjnych, o kolejności pokrywania zobowiązań decyduje data podpisania umowy (priorytet ma Umowa wcześniej podpisana), przykład:

 1. Umowa o świadczenie usług telewizji (umowa wcześniej zawarta)  – Telewizja
 2. Umowa o świadczenie usług telewizji (umowa później zawarta)- Telewizja
 3. Umowa o świadczenie usługi połączeń głosowych - Telefon
 4. Umowa o świadczenie usługi transmisji danych - Internet

Po uruchomieniu usługi Jedna Płatność, dokonanie wpłaty na konto przypisane do pojedynczej umowy, będzie skutkowało automatycznym przeksięgowaniem środków na konto Jednej Płatności, a następnie rozliczeniem ich, zgodnie z opisaną powyżej kolejnością.


Dokumenty

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez ITI Neovision lub Podmioty Współpracujące do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając m.in. wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Dalsze korzystnie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Rozumiem