Dostęp do moich usług został zawieszony - co należy zrobić, aby wznowić odbiór TV?

Dostęp do usług, świadczonych przez nc+, zostaje wstrzymany z powodu braku opłat.

Termin płatności upływa 18. dnia każdego miesiąca. Do tego dnia wpłata powinna wpłynąć na konto bankowe nc+. Dokonanie płatności w terminie chroni przed otrzymywaniem ponagleń do zapłaty, naliczaniem odsetek od przeterminowanych należności oraz gwarantuje ciągły dostęp do usług.

Odblokowanie usług możliwe jest po:

  • zaksięgowaniu na koncie bankowym przypisanym do danej umowy pełnej kwoty zaległości
  • przesłaniu dowodu wpłaty zaległych opłat
  • opłaceniu należności w internetowym centrum Abonenta moje.ncplus.pl

Zaksięgowanie wpłaty następuje zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych od wykonania przelewu z konta bankowego. Chcąc przyspieszyć odblokowanie usługi prześlij dowód wpłaty na e-mail wplaty@ncplus.com.pl lub faxem na nr 22 310 45 44.

Wiadomość powinna zawierać potwierdzenie wpłaty oraz dane niezbędne do identyfikacji Abonenta (np. nr Abonenta, imię i nazwisko, nr PESEL). Przywrócenie dostępu do usług nc+ nastąpi niezwłocznie po zarejestrowaniu otrzymanego potwierdzenia.

Najszybciej odzyskasz odbiór płacąc poprzez internetowe centrum Abonenta moje nc+.

Sygnał zostanie udostępniony bezpośrednio po dokonaniu wpłaty w serwisie bez konieczności jej potwierdzania. 

Jeśli w danym miesiącu usługa była zawieszona a następnie odblokowana, opłata będzie naliczona tylko za dni, kiedy usługa była świadczona.

Jeśli masz pytania dotyczące swoich płatności, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Należności pod numerem telefonu: 12 294 78 88* (czynne od poniedziałku do soboty w godzinach  9:00- 21:00).  

*opłata za połączenie według stawek operatora

Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
Zapoznaj się z informacją o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8 („Administrator”). Dane osobowe będą przetwarzane przez ITI Neovision S.A. na podstawie zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych ITI Neovision S.A., który może być realizowany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich, jak np. telefon, dekoder, tablet oraz automatycznych systemów wywołujących służących m.in. do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych lub wysyłania komunikatów marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na komunikację marketingową lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1)     prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)     prawo do sprostowania danych,

3)     prawo żądania usunięcia danych,

4)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

5)     prawo do przenoszenia danych,

6)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

8)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa wymienione w pkt 1) – 7) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (za pośrednictwem adresu: iodo@ncplus.pl) lub poprzez kontakt z ITI Neovision S.A. (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ITI Neovision S.A.): np. agenci, call center.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez ITI Neovision lub Podmioty Współpracujące do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając m.in. wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Dalsze korzystnie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Rozumiem