Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy z nc+?

W przypadku Klienta indywidualnego niezbędny jest co najmniej jeden dokument tożsamości:

  • Dowód osobisty lub/i prawo jazdy
  • Drugim dokumentem może być: prawo jazdy, paszport, rachunek za media, rachunek z konkurencji, poświadczenie zameldowania, odcinek emerytury/renty, książeczka wojskowa, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta, karta kredytowa

Jeśli chcesz sporządzić umowę na firmę, konieczne jest podanie następujących danych:

  • Nazwa firmy
  • REGON
  • NIP
  • Dane osoby do kontaktu (osoby figurującej w KRS/Wpisie do ewidencji) – jej imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego starego bądź nowego.
  • Numer KRS/wpisu do ewidencji

W przypadku cudzoziemca dokumenty akceptowane to:

  • paszport bądź dowód osobisty cudzoziemca
  • drugim dokumentem może być: prawo jazdy nowe (polskie), karta kredytowa, karta pobytu – cudzoziemiec.
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez ITI Neovision lub Podmioty Współpracujące do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając m.in. wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Dalsze korzystnie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Rozumiem