Konfiguracja dekodera po aktualizacji oprogramowania - dekoder dodatkowy Box+ 5800

Konfiguracja ustawień sieci po aktualizacji oprogramowania dekoderów mediaBOX+ i turboBOX+

Wersja dla Multiroom z dekoderem dodatkowym BOX+ 5800

Ostanie aktualizacje oprogramowania dekoderów turboBOX+ i mediaBOX+ mogły wpłynąć na działanie usługi Multiroom poprzez zmianę ustawień sieciowych. W efekcie dekoder dodatkowy usługi Multiroom może utracić połączenie z dekoderem głównym i po pewnym czasie zablokować odbiór. Dotyczy to głównie połączenia dekoderów siecią bez routera (np. poprzez bezpośrednie połączenie kablem Ethernet), gdzie zastosowano ręczną konfigurację połączenia sieciowego polegającą na wpisaniu do dekoderów danych o adresach. W przypadku wystąpienia problemu prosimy o korektę ustawień sieciowych.

Sprawdzenie aktualnej konfiguracji sieci


Aktualną konfigurację sieci można sprawdzić otwierając menu diagnostyczne.

Poniżej: W dekoderach mediaBOX+, turboBOX+ otwieramy menu klawiszem SETUP na pilocie i wybieramy DIAGNOSTYKA, SIEĆ:Poniżej: W dekoderach BOX+ 5800S naciskamy klawisz MENU na pilocie, wybieramy DIAGNOSTYKA i naciskamy kilkakrotnie klawisz OK aż otworzy się okno USTAWIENIA SIECI:Zrzuty ekranowe przedstawiają typowy zestaw adresów, które dekodery pobrały z routera w trybie konfiguracji automatycznej. ADRES IP (Adres dekodera) dekoderów różni się tylko ostatnim członem, a ostatni człon adresu MASKA PODSIECI (po ostatniej kropce) jest zerowy (000). Są to warunki konieczne nawiązana komunikacji sieciowej miedzy dekoderami niezbędnej do prawidłowego dział ania usługi Multiroom. Podobny zestaw adresów sieciowych (np. dekoder główny 192.168.001.001 a dekodery dodatkowe 192.168.001.002 i kolejne) są często wykorzystywane dla ręcznej konfiguracji sieci, kiedy sieć nie jest wyposażona w router. Jeśli adresy sieciowe dekoderów, dekoderów głównego (ADRES IP) i dodatkowego (Adres dekodera) różnią się od siebie w większym zakresie niż w ostatnim członie (czyli także przez ostatnią kropką) należy wdrożyć procedurę naprawczą.

Procedura naprawcza

1. Pierwszy etap polega na ponownym uruchomieniu dekoderów.

Dekoder główny (mediaBOX+, turboBOX+) posiada odpowiednią funkcję menu. Po naciśnięciu klawisza SETUP wyszukujemy zakładkę DIAGNOSTYKA, następnie INFORMACJA O SYSTEMIE, gdzie korzystamy z funkcji URUCHOM PONOWNIE DEKODER (żółty klawisz na pilocie).Natomiast dekoder dodatkowy odłączamy od zasilania (gniazdka sieci elektrycznej) i po chwili podłączamy zasilanie ponownie. Po uruchomieniu dekoderów sprawdzamy czy dekodery wskazują w menu diagnostycznym (jak opisano wyżej) prawidłową konfigurację sieci.


2. Jeśli po pierwszym etapie dekodery nie ustawiły odpowiednich adresów sieciowych przeprowadzamy ponowną konfigurację sieci.

W dekoderze głównym (mediaBOX+, turboBOX+) otwieramy menu INSTALACJA, następnie zakładkę USTAWIENIA SIECI, gdzie zatwierdzamy wybór opcji POŁĄCZANIE PRZEWODOWE, co otwiera okno:W opisie przedstawionym na ilustracji wybieramy opcję KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA, także przy najprostszych sposobach połączenia sieciowego (bez korzystania z routera).

Dekoder przeprowadzi test sieci i połączenia z Internetem i następnie przedstawi jego wynik.

Sieć z dostępem do Internetu:Sieć bez dostępu do Internetu:Akceptujemy naciskając klawisz OK na pilocie i zamykamy menu.

W dekoderze dodatkowym BOX+ 5800S po otwarciu menu głównego (klawiszem SETUP), ustawiamy kursor na zakładkę USTAWIENIA, zatwierdzamy naciskając klawisz OK i wpisujemy kod PIN. Następnie w oknie USTAWIENIA ustawiamy i zatwierdzamy zakładkę INTERNET, aby otworzyć okno konfiguracji:Z opcji KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA należy skorzystać, jeśli połączenia sieciowe zostało zestawione za pośrednictwem routera.

Opcję KONFIGURACJA RĘCZNA należy wybrać kiedy w sieci łączącej dekodery nie ma routera, np. dekodery zostały podłączane bezpośrednio kablem Ethernet. Należy ustalić odpowiedni adres sieciowy (Adres dekodera) i wpisać go za pomocą pilota. Ponieważ dekoder główny podłączony do takiej sieci, przy ustawieniu KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA (punkt 2 A) przyjmuje adres (ADRES IP) 169.254.010.011, dla dekodera dodatkowego odpowiedni3 jest adres różniący się tylko ostatnim członem (część po ostatniej kropce) np. 169.254.010.012:
Dekoder, który nie łączy sie z Internetem nie wymaga edytowania danych z następnych wierszy. Mimo tego, po zatwierdzeniu naciśnięciem klawisza OK dekoder wykona test podłączania z Internetem:
Zgodnie z treścią komunikatu na ekranie, taka konfiguracja (dla najprostszych sieci) jest wystarczająca dla usługi Multiroom i należy są ją zatwierdzić.

Uwagi


Po wyborze ustawień sieci KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA i przy podłączeniu dekodera do sieci z dostępem do Internetu treść komunikatu po przeprowadzeniu testu przez dekoder powinna być następująca:Po prawidłowym zestawieniu połączenia sieciowego i wykonaniu właściwej konfiguracji dekoder dodatkowy potrzebuje około 2 minut na wyszukanie w sieci dekodera głównego. Komunikat o blokadzie znika dopiero tym czasie.

Opisany wyżej sposób postępowania może okazać się nieskuteczny dla niektórych sposobów łączenia dekoderów. Prosimy wtedy skorzystać z pomocy naszego Telefonicznego Centrum Abonenta:

  • z telefonów stacjonarnych: 801 044 944
  • z telefonów komórkowych: 22 310 47 47
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez ITI Neovision lub Podmioty Współpracujące do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając m.in. wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Dalsze korzystnie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Rozumiem