Konfiguracja dekodera po aktualizacji oprogramowania

Ostanie aktualizacje oprogramowania dekoderów turboBOX+ i mediaBOX+ mogły wpłynąć na działanie usługi Multiroom poprzez zmianę ustawień sieciowych. W efekcie dekoder dodatkowy usługi Multiroom może utracić połączenie z dekoderem głównym i po pewnym czasie zablokować odbiór. Dotyczy to głównie połączenia dekoderów siecią bez routera (np. poprzez bezpośrednie połączenie kablem Ethernet), gdzie zastosowano ręczną konfigurację połączenia sieciowego polegającą na wpisaniu do dekoderów danych o adresach. W przypadku wystąpienia problemu prosimy o korektę ustawień sieciowych.

Sprawdzenie aktualnej konfiguracji sieci

Aktualną konfigurację sieci można sprawdzić otwierając menu diagnostyczne.

Poniżej: W dekoderach mediaBOX+, turboBOX+, BOX+ otwieramy menu klawiszem SETUP na pilocie i wybieramy DIAGNOSTYKA, a następnie SIEĆ:

Poniżej: W dekoderach SagemCom naciskamy klawisz MENU na pilocie, wybieramy USTAWIENIA, następnie DIAGNOSTYKA i INFORMACJE O SIECI:

Powyżej widzimy typowy zestaw adresów, które dekodery pobrały z routera w trybie konfiguracji automatycznej. ADRES IP dekoderów różni się tylko ostatnim członem, a ostatni człon adresu (po ostatniej kropce) MASKA PODSIECI jest zerowy (0 lub 000), co jest warunkiem komunikacji sieciowej miedzy dekoderami i jest niezbędne do prawidłowego działania usługi Multiroom. Podobny zestaw adresów sieciowych (np. dekoder główny 192.168.001.001 a dekodery dodatkowe 192.168.1.2 i kolejne) są często wykorzystywane dla ręcznej konfiguracji sieci, kiedy sieć nie jest wyposażona w router. Jeśli adresy sieciowe (ADRES IP) dekodera głównego i dodatkowego różnią się od siebie w większym zakresie niż w ostatnim członie (czyli także przed ostatnią kropką) należy wdrożyć procedurę naprawczą, którą znajdziesz poniżej.

Procedura naprawcza

1. Pierwszy etap polega na ponownym uruchomieniu dekoderów. Na dekoderze głównym (mediaBOX+, turboBOX+) po naciśnięciu klawisza SETUP wyszukujemy zakładkę DIAGNOSTYKA, następnie INFORMACJA O SYSTEMIE, gdzie korzystamy z funkcji URUCHOM PONOWNIE DEKODER (żółty klawisz na pilocie). Dekoder dodatkowy odłączamy od zasilania (gniazdka sieci elektrycznej) i po chwili podłączamy zasilanie ponownie. Po uruchomieniu dekoderów sprawdzamy, czy dekodery wskazują w menu diagnostycznym prawidłową konfigurację sieci.

2. Jeśli pierwszym etapie dekodery nie ustawiły odpowiednich adresów sieciowych przeprowadzamy ponowną konfigurację sieci.

 • A. W dekoderze głównym (mediaBOX+. turboBOX+) oraz dekoderze dodatkowym BOX+ (2849, 2850, 2851) otwieramy menu INSTALACJA , następnie zakładkę USTAWIENIA SIECI, gdzie zatwierdzamy wybór opcji POŁĄCZANIE PRZEWODOWE

  W oknie widocznym powyżej wybieramy opcję KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA.Dekoder przeprowadzi sieci i połączenia z Internetem i przedstawi jego wynik.

  Poniżej: Sieć z dostępem do Internetu:

  Poniżej: sieć bez dostępu do Internetu.

  Akceptujemy naciskając klawisz OK na pilocie i zamykamy menu.

 • B. W dekoderze dodatkowym Sagemcom (DSIW-74, DSI-83, DSI-87) po otwarciu menu głównego (klawiszem MENU) wyszukujemy zakładkę USTAWIENIA, następnie zakładkę DIAGNOSTYKA i otwieramy INFORMACJE O SIECI. Jeśli w linii KONFIGURACJA jest ustawienie RĘCZNA przestawiamy na AUTOMATYCZNA:

Uwagi

Przy zastosowaniu ustawień sieci KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA (bez udziału routera), dekodery przyjmują adresy sieciowe podobne jak na ilustracjach poniżej:

Dekodery ADB:

Dekodery Sagemcom:

Po prawidłowym zestawieniu połączenia sieciowego i wykonaniu właściwej konfiguracji dekoder dodatkowy potrzebuje około 2 minut na wyszukanie w sieci dekodera głównego. Komunikat o blokadzie znika dopiero po takim czasie.

Opisany wyżej sposób postępowania może okazać się nieskuteczny dla niektórych przypadków. Prosimy wtedy skorzystać z pomocy naszego Telefonicznego Centrum Abonenta:

 • z telefonów stacjonarnych: 801 044 944
 • z telefonów komórkowych: 22 310 47 47
Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>