Czy mogę odstąpić od nowo zawartej umowy

Czy mogę odstąpić od nowo zawartej umowy?

ARTYKUŁ NIE DOTYCZY TWOJEGO DEKODERA

Jeśli złożysz zamówienie poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli poza punktem nc+) będzie przysługiwać Ci prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Możliwość taka istnieje przez 14 dni od podpisania umowy.

Odstąpienie wymaga formy pisemnej – wykorzystaj formularz, który otrzymałeś wraz z zamówieniem lub napisz własne oświadczenie.

Odstąpienie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko
  • numer abonenta i umowy, którego dotyczy odstąpienie
  • oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  • odręczny podpis (jeśli pismo składa osoba niebędąca abonentem konieczne jest pisemne upoważnienie dla tej osoby)
  • numer konta na które należy dokonać zwrotu poniesionych kosztów.

Pismo możesz wysłać przez formularz w moje nc+, listem poleconym na adres: ITI NEOVISION S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa lub złożyć w dowolnym punkcie nc+ . Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na dokumencie.

W przypadku odstąpienia od zamówienia masz obowiązek niezwłocznego zwrotu sprzętu (np. dekoder wraz z kartą, pilotem i zasilaczem). Nie może nastąpić to później niż w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy. Zwrotu dokonasz w punkcie nc+ oznaczonym jako Salon nc+ lub jako Punkt serwisowy.

Jeśli w związku z umową wniesiono jakieś opłaty na rzecz ITI Neovision S.A. np. opłatę aktywacyjną, to w związku z odstąpieniem od zamówienia opłaty te zostaną zwrócone. Aby otrzymać zwrot na konto bankowe w treści pisma z odstąpieniem podaj numer rachunku. Zwrócimy wniesione opłaty pod warunkiem, że rozliczyłeś się z udostępnionego sprzętu.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

last-resort-icon

NAPISZ E-MAIL

Zaloguj się do Moje NC+ i skorzystaj z formularza kontaktowego

last-resort-icon

ROZPOCZNIJ CZAT

Kliknij, aby rozpocząć czat

last-resort-icon

ZNAJDZ NAJBLIŻSZY SALON

last-resort-icon

ZADZWOŃ

801 044 944

22 310 47 47

Opłata według stawek operatora.