Jak skonfigurować pilot od dekodera z telewizorem?

Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować większością dostępnych na rynku modeli telewizorów. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilota z danym modelem odbiornika.

a)    Konfiguracja pilota w trybie półautomatycznym:

Krok 1. Naciśnij klawisz TV i przytrzymaj go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie migać.

Krok 2. Wprowadź dwucyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora.

 

Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy wówczas powtórzyć programowanie.

Krok 3. Naciśnij klawisz wyciszania, kierując pilot w stronę włączonego telewizora. Każde następne naciśnięcie przycisku  powoduje wysłanie kolejnego kodu dla wybranej marki telewizora. W momencie, kiedy pilot spowoduje wyciszenie dźwięku na telewizorze, naciśnij klawisz OK. Pilot zapamięta właściwe ustawienia.

Krok 4. Sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora. Jeśli nie, zaprogramuj pilot ręcznie.  

a)    Konfiguracja pilota w trybie ręcznym:

Krok 1. Naciśnij klawisz TV i przytrzymaj go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie migać.
Wprowadź trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora, kierując pilot w stronę włączonego telewizora.

Krok 2. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, wówczas powtórz programowanie.

Krok 3. Jeżeli wprowadzony kod był prawidłowy, pilot wyśle do telewizora komendę wyciszenia. Jeżeli telewizor zareagował wyciszeniem dźwięku, naciśnij klawisz OK w celu zapisania ustawień.

Krok 4. Jeżeli telewizor nie zareaguje na komendę wyciszenia, wprowadź kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Krok 5. Sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota. W przypadku niewłaściwego działania powtórz programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

b)    Inne funkcjonalności pilota:

1.      Funkcja "Łatwe włączanie"
Włączanie dekodera i telewizora przy użyciu klawisza standby (pilot wysyła dwie komendy: do dekodera i do telewizora, należy wcześniej skonfigurować pilota do pracy z posiadanym telewizorem)

  • Włączenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk TV, a następnie wprowadź kod "02" i zatwierdź przyciskiem OK.
  • Wyłączenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk TV, a następnie wprowadź kod "03" i zatwierdź przyciskiem OK.

2. Funkcja "Dźwięk w telewizorze"
Sterownie głośnością telewizora przyciskami V - i V + bez potrzeby włączania trybu TV (bez naciskania przycisku TV)

  • Włączenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk TV, a następnie wprowadź kod "04" i zatwierdź przyciskiem OK.
  • Wyłączenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk TV, a następnie wprowadź kod "05" i zatwierdź przyciskiem OK.


3. Aby przywrócić pilota do ustawień fabrycznych należy:

a. Nacisnąć klawisz TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie migać.
b. Wprowadzić kod "00" i potwierdzić klawiszem OK.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>