Jak skonfigurować pilot od dekodera z telewizorem?

Pilot współpracuje z telewizorami dziesięciu popularnych marek:


WAŻNE! Jeżeli marka Twojego telewizora nie znajduje się na pozycjach 1-9 może się zdarzyć, że nie będziesz mógł sterować ustawieniami telewizora. Spróbuj wtedy wykorzystać pozycję "Inne", znajdującą się pod cyfrą "0"

Programowanie pilota:

1. Włącz swój telewizor, zanim zaczniesz programować pilota.

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk "Domek" przez trzy sekundy. Czerwona dioda mignie dwukrotnie, a następnie dioda będzie stale świecić.

3.  Wciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny przypisany marce Twojego telewizora (kod marki) do czasu kiedy Twój telewizor sam się wyłączy, a następnie niezwłocznie zwolnij przycisk. Pilot potwierdzi zapisanie ustawień za pomocą dwóch mignięć czerwonej diody.

4. Gdy pilot jest poprawnie ustawiony, możesz korzystać z przycisku "TV Power" i "AV". Włącz telewizor za pomocą przycisku "TV Power". Przyciskiem "AV" wybierz wejście do którego podłączony jest dekoder.

5.  Jeżeli możesz włączyć telewizor za pomocą przycisku "TV Power", ale nie możesz włączyć telewizora ponownie, spróbuj wykonać następujące kroki:

  • Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przez 3 sekundy przyciski "TV Power" i "1"
  • Po trzech sekundach zwolnij oba przyciski
  • Włącz telewizor za pomocą przycisku "TV Power"

Programowanie przycisków "Volume-", "Volume+" oraz "Wyciszenie" (Mute)

1. Aby móc korzystać  z regulacji głośności telewizora, naciśnij i przytrzymaj równocześnie przez 3 sekundy przyciski: "OK" i "Volume+"

2. Pilot potwierdzi zapisanie ustawień za pomocą dwóch mignięć czerwonej diody

3. Teraz możesz korzystać z przycisków "Volume -", "Volume+" oraz "Wyciszenie"(Mute) w celu sterowania tymi funkcjami w telewizorze

4. Aby móc korzystać z regulacji głośności dekodera, naciśnij i przytrzymaj równocześnie przez 3 sekundy przyciski: "OK" i "Volume-"

5. Pilot potwierdzi zapisanie ustawień za pomocą czterech mignięć czerwonej diody

6. Teraz możesz korzystać z przycisków "Volume-", "Volume+" oraz "Wyciszenie"(Mute) w celu sterowania tymi funkcjami w dekoderze

Zmiana trybu AV/TV

1. Wciśnij przycisk "AV"

2. Jeżeli Twój telewizor wyświetla menu z listą źródeł sygnału to możesz poruszać się po niej za pomocą klawiszy ze strzałkami lub za pomocą klawisza "AV"

3. Wciśnij przycisk "OK" aby zatwierdzić wybór źródła sygnału

UWAGA: Jeżeli w przeciągu 10 sekund od wejścia w menu nie wciśniesz żadnego klawisza to menu zostanie samoczynnie zamknięte,

4. Jeżeli Twój telewizor nie wyświetla menu z listą źródeł sygnału użyj klawisza "AV", aby móc przełączać źródła sygnału. 

Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>