Ulgi

ITI Neovision S.A. informuje, iż kwoty ulg udzielanych Abonentom stanowią różnicę między Opłatą standardową za daną Usługę (wskazaną w Cenniku, Szczegółowych Warunkach) oraz Opłatą promocyjną (wskazaną w Warunkach Promocji) pomnożoną przez liczbę miesięcy stanowiących Okres gwarantowanego korzystania dla danej Usługi. Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu przez Abonenta udzielonych mu ulg, w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy, określone zostały w Rozdziale IX, ust. 5 i 6 Regulaminu świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>