Dostęp do moich usług został zawieszony - co należy zrobić, aby wznowić odbiór TV?

Dostęp do usług, świadczonych przez nc+, zostaje wstrzymany z powodu braku opłat.

Termin płatności upływa 18. dnia każdego miesiąca. Do tego dnia wpłata powinna wpłynąć na konto bankowe nc+. Dokonanie płatności w terminie chroni przed otrzymywaniem ponagleń do zapłaty, naliczaniem odsetek od przeterminowanych należności oraz gwarantuje ciągły dostęp do usług.

Odblokowanie usług możliwe jest po:

  • zaksięgowaniu na koncie bankowym przypisanym do danej umowy pełnej kwoty zaległości
  • przesłaniu dowodu wpłaty zaległych opłat
  • opłaceniu należności w internetowym centrum Abonenta moje.ncplus.pl

Zaksięgowanie wpłaty następuje zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych od wykonania przelewu z konta bankowego. Chcąc przyspieszyć odblokowanie usługi prześlij dowód wpłaty na e-mail wplaty@ncplus.com.pl lub faxem na nr 22 310 45 44.

Wiadomość powinna zawierać potwierdzenie wpłaty oraz dane niezbędne do identyfikacji Abonenta (np. nr Abonenta, imię i nazwisko, nr PESEL). Przywrócenie dostępu do usług nc+ nastąpi niezwłocznie po zarejestrowaniu otrzymanego potwierdzenia.

Najszybciej odzyskasz odbiór płacąc poprzez internetowe centrum Abonenta moje nc+.

Sygnał zostanie udostępniony bezpośrednio po dokonaniu wpłaty w serwisie bez konieczności jej potwierdzania. 

Jeśli w danym miesiącu usługa była zawieszona a następnie odblokowana, opłata będzie naliczona tylko za dni, kiedy usługa była świadczona.

Jeśli masz pytania dotyczące swoich płatności, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Należności pod numerem telefonu: 12 294 78 88* (czynne od poniedziałku do soboty w godzinach  9:00- 21:00).  

*opłata za połączenie według stawek operatora

Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>