Jakie dokumenty potrzebne są do podpisania umowy z nc+?

W przypadku klienta indywidualnego wymagany jest jeden dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

W przypadku obcokrajowca wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość np. paszport lub dowód osobisty obywatela państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku klienta biznesowego, instytucji publicznej konieczne jest podanie następujących danych:

- Nazwa firmy/instytucji
- REGON
- NIP
- dane osoby do kontaktu (osoby figurującej w KRS/Wpisie do ewidencji) – jej imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego. W przypadku podpisywania umowy przez pełnomocnika, dane pełnomocnika i pełnomocnictwo.
- odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG (nie starsze niż 3 miesiące)
Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>