Czy mogę zlecić innej osobie dokonywanie zmian w mojej umowie - upoważnienie

Jeśli chcesz, aby w Twoim imieniu, decyzje związane z umową podejmowała również inna osoba, wystarczy, że prześlesz do nas pełnomocnictwo.

Prawidłowe upoważnienie powinno być wystawione na pełnoletnią osobę fizyczną, która nie jest ubezwłasnowolniona.

Dokument powinien zawierać następujące informacje:

- imię, nazwisko Abonenta,

- numer PESEL lub numer i serię dokumentu, którym posługuje się Abonent,

- oświadczenie Abonenta o udzielonym pełnomocnictwie oraz jego odręczny podpis,

- pieczątkę firmową (w przypadku upoważnienia wystawionego przez firmę), ważne jest, aby pod treścią upoważnienia były podpisane osoby widniejące w KRS/EWG,

- imię, nazwisko pełnomocnika,

- numer PESEL lub numer i serię dokumentu, którym posługuje się pełnomocnik,

- oświadczenie Abonenta w zakresie dokonywania określonych czynności, albo upoważnienie w zakresie dokonywania wszystkich czynności.

- datę i miejsce udzielenia pełnomocnictwa.

Jeśli posiadasz kilka umów, wskaż w upoważnieniu, do której z nich chcesz zastosować pełnomocnictwo.

 


Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>