Czy mogę przepisać umowę na inną osobę, czyli dokonać cesji umowy?

Cesja jest przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy o Abonament na osobę trzecią. Można jej dokonać w każdym momencie umowy, chyba że Warunki Promocji stanowią inaczej.

Aby mogło dojść do cesji, muszą być spełnione poniższe warunki:

- umowa nie może być rozwiązana,
- opłaty uregulowane na bieżąco (dopuszczalne jest zadłużenie jednomiesięczne).

 

Jak dokonać cesji?

W celu dokonania cesji:

- otwórz spersonalizowany formularz cesji w formacie PDF, który znajdziesz na  moje.ncplus.pl

- wypełnij dane osoby, która będzie przejmowała umowę (możesz wypełnić dokument online),

- pobierz, wydrukuj i podpisz dokument - wymagany jest podpis dotychczasowego oraz nowego Abonenta.

- wypełniony i podpisany oryginał formularza wyślij do nas pocztą, na adres:

ITI Neovision S.A

skrytka pocztowa nr 8

02-100 Warszawa

O prawidłowej zmianie właściciela umowy poinformujemy Cię pocztą.

Podczas cesji na osobę fizyczną nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, wystarczy czytelnie wypełniony formularz z podanym numerem PESEL.

W przypadku przeprowadzenia cesji na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub firmę, dołącz do formularza cesji dokumenty wskazane w linku LISTA DOKUMENTÓW.

Jeżeli nie masz możliwości wydruku dokumentu, odwiedź Centrum nc+ bądź skontaktuj się z Telefonicznym Centrum Abonenta, aby zamówić wysyłkę dokumentu na adres korespondencyjny.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>