Zmiana oprogramowania dekoderów PVR BOX+ HD 500 GB Pace

2013-07-23

6 sierpnia zmienia się oprogramowanie dekoderów PVR BOX+ HD 500 GB Pace.

Najważniejszymi zmianami nowego oprogramowania nowy układ graficzny oraz przeniesienie wszystkich funkcji dekodera do graficznego MENU. Teraz zamiast wybierać na pilocie B/SERWISY INTERNETOWE lub Serw, z graficznego MENU od razu wybierasz MOJE NAGRANIA. Naciskając B na pilocie wejdziesz w serwisy z ofertą VOD, a wybierając przycisk Pilot (na pilocie dekodera) możesz uzyskać informacje o programach na najbliższe 24 godziny. 

Nowe oprogramowanie dekodera nie ma wpływu na ofertę, z której aktualnie korzystasz.

Poznaj szczegóły nowego oprogramowania >


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>