Zmiana oprogramowania dekoderów BOX+ HD PVR READY SAGEMCOM DSI 87 i DSI 83

2013-07-17

13 sierpnia zmienia się oprogramowanie dekodera BOX+HD PVR READY SAGEMCOM DSI 87, a 19 sierpnia dekodera BOX+HD PVR READY SAGEMCOM DSI 83.

Nowe oprogramowanie dekodera nie ma wpływu na ofertę, z której aktualnie korzystasz.     

 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>