Zmiana danych Abonenta

2014-09-12

UWAGA! ZMIANA DANYCH ABONENTA

W związku z przeprowadzanymi zmianami technicznymi niektórym Abonentom mogą zmienić się następujące dane: numer Abonenta, numer konta, termin dokonywania wpłat.

Zapewniamy, że zmiany mają charakter czysto techniczny i nie wpływają na ofertę, z której Państwo obecnie korzystają ani na wysokość opłat.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo na adres email lub listownie.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>