ZMARŁ KRYSTIAN REMPAŁA

2016-05-30

Zarząd platformy nc+, wszyscy pracownicy, a w szczególności redakcja żużlowa nSport+ składają wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i najbliższym tragicznie zmarłego Krystiana Rempały.

Ten wspaniały sportowiec na zawsze zostanie w naszej pamięci!


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>