TVP Regionalna dostępna w nc+

2013-09-10
TVP Regionalna dostępna jest dla wszystkich abonentów na pozycji 220. Kanał od września br. przejął od TVP Info emisję pasm lokalnych ośrodków terenowych TVP. Poza rozłącznymi blokami programowymi dla poszczególnych regionów nadaje też pasmo wspólne z produkcjami z różnych województw.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>