Bezpłatnie w nc+ tysiące filmów i programów na życzenie

2015-05-06

ITI Neovision S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 6.05.2015r. rozpocznie udostępnianie usługi nc+go TV, Abonentom niekorzystającym z usługi, promocyjnie na zasadach określonych w Rozdziale V ust.1 Regulaminu. W ramach promocyjnego dostępu Abonent będzie mógł korzystać bezpłatnie z kolekcji nc+go TV. W ramach dostępu do usługi Abonent będzie miał również możliwość zamówienia kolekcji VOD płatnych zgodnie z ofertą. Promocja obowiązuje do odwołania. O odwołaniu promocji ITI Neovision poinformuje Abonentów stosownym komunikatem.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>