pakiety nc+
pakiety z CANAL+
nc+ z Internetem
  • 1. Kanały CANAL+ oraz kolekcja CANAL+ VOD dostępne w promocji na 2 miesiące w prezencie. Po okresie promocyjnym nastąpi automatyczne wyłączenie usług promocyjnych.
  • 2. Kanały HBO, dostępne w promocji na 2 miesiące w prezencie. Po okresie promocyjnym opłata miesięczna to 20 zł. Wyłączenie możliwe po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta na zasadach opisanych w Warunkach promocji właściwych dla wybranej oferty.
  • 3. Kanały HBO, opcja HBO GO i dostęp do nc+GO TV dostępne w promocji na 3 miesiące w ofertach promocyjnych. Po okresie promocyjnym opłata miesięczna za kanały HBO to 20 zł, opcję HBO GO 10zł oraz dostęp do nc+GO TV to 1,99zł. Wyłączenie możliwe po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta na zasadach opisanych w Warunkach promocji właściwych dla wybranej oferty.
  • 4. Kolekcja nc+GO TV Seriale+ dostępna w promocji na 2 miesiące w prezencie. Po okresie promocyjnym nastąpi automatyczne wyłączenie usług promocyjnych.
  • 5. Dodatkowe kanały dostępne w promocji na 1 miesiąc w prezencie. Po okresie promocyjnym nastąpi automatyczne wyłączenie usług promocyjnych.
  • 6. Kolekcje podstawowe nc+GO TV na 2 miesiące w prezencie. Po okresie promocyjnym nastąpi automatyczne wyłączenie usług promocyjnych.
  • 7. Kanały HBO, opcja HBO GO dostępne w promocji na 2 miesiące w ofertach promocyjnych. Po okresie promocyjnym opłata miesięczna za kanały HBO to 20 zł oraz za opcję HBO GO 10zł. Wyłączenie możliwe po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta na zasadach opisanych w Warunkach promocji właściwych dla wybranej oferty.
  • 8. Dodatkowe kanały dostępne w promocji na 2 miesiące w prezencie. Po okresie promocyjnym następi automatyczne wyłączenie usług promocyjnych.
  • w dni robocze
  • opłata wg stawek operatora

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

 

W zakresie określonym przepisami prawa dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom, organom lub sądom. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą gromadzone i przetwarzane przez ITI Neovision S.A. w celu oceny Pani/Pana wiarygodności płatniczej zgodnie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.