Selekcja 2013

Polska | 30 min. | talkshowy, teleturnieje
Przedstawiciele różnych grup społecznych, m.in. prawnicy, studenci, żołnierze, historycy, kelnerzy i maturzyści biorą udział w kolejnej edycji ekstremalnej gry terenowej wzorowanej na metodach rekrutacji do elitarnych formacji wojskowych. Do finału dotrą jedynie najlepsi. Zgodnie z zasadami "Selekcji" każdy z uczestników może mieć przy sobie jedynie niezbędny do przetrwania ekwipunek. W trakcie trwania programu kamera śledzi ich zmagania z własnymi słabościami.
niedziela 8 września 17:20 TVN Turbo
Nagraj
Najbliższe powtórki:
* opłata wg stawek operatora ** koszt SMS-a 0,50 PLN netto / 0,62 PLN brutto

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>