Piekielny hotel Gordona Ramsaya, odc. 1

Hotel Hell USA/Wielka Brytania | 2012 | 60 min. | talkshowy, teleturnieje
Znany kucharz Gordon Ramsay ponownie rusza w podróż po Stanach Zjednoczonych. Wykorzystując swoje doświadczenie, będzie pomagał właścicielom uratować ich podupadające hotele. Rozprawi się z brudnymi pokojami, zaniedbanymi łazienkami i niekompetentną obsługą.
sobota 7 września 14:20 Food Network
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>