Piekielny hotel Gordona Ramsaya

Hotel Hell USA/Wielka Brytania | 60 min. | talkshowy, teleturnieje
Znany kucharz Gordon Ramsay ponownie rusza w podróż po Stanach Zjednoczonych. Wykorzystując swoje doświadczenie, będzie pomagał właścicielom uratować ich podupadające hotele. Rozprawi się z brudnymi pokojami, zaniedbanymi łazienkami i niekompetentną obsługą.
sobota 7 września 14:20 TVN Style HD
Najbliższe powtórki:
* opłata wg stawek operatora ** koszt SMS-a 0,50 PLN netto / 0,62 PLN brutto

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

nc+

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>