Magiczne okulary

Nastoletni Marvin "Moe" Mobley (Scotty Leavenworth) marzy o zostaniu słynnym baseballistą. Mimo starań i pracy nie robi jednak żadnych postępów. Pewnego dnia znajduje dziwną parę okularów. Dzięki ich tajemniczej mocy szybko staje się gwiazdą miejscowej drużyny.
piątek 28 czerwca 13:15 FilmBox Extra HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>