Biblia: Wykreślone wersety

Banned from the Bible USA | 60 min. | filmy dokumentalne
Starożytne teksty rzucają nowe światło na historię konkurujących ze sobą sekt chrześcijańskich, które powstały w pierwszych wiekach po ukrzyżowaniu Chrystusa.
sobota 27 października 2:00 History HD
Nagraj
Najbliższe powtórki:
* opłata wg stawek operatora ** koszt SMS-a 0,50 PLN netto / 0,62 PLN brutto

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>