Studio Kultura - rozmowy: Literackie credo - Marek Ławrynowicz

Studio Kultura - rozmowy Polska | 2016 | 10 min. |
Program 'Studio kultura' to żywe studio, w którym przedstawiane są najważniejsze wydarzenia kulturalne dnia. Pojawiają się w nim goście, którzy opisują i pomagają zrozumieć najważniejsze aktualne problemy świata kultury. Program łączy funkcję informacyjną i publicystyczną. Ma charakter magazynu, szybkiej, doraźnej reakcji na aktualne wydarzenia kulturalne czyli premiery filmowe, teatralne, książkowe, festiwale, przeglądy, konkursy, kontrowersje, dyskusje, konflikty istotne dla ludzi kultury.
wtorek 24 stycznia 7:50 TVP Kultura
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>