Podwodni poszukiwacze skarbów

| 65 min. |
Podwodni Poszukiwacze Skarbów ukazują mało znany, lecz bardzo intrygujący świat podwodnych wykopalisk. Program przedstawia ukryte pod wodą bogactwa oraz ciekawostki historyczne.
wtorek 24 stycznia 0:40 Adventure HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>