Arena

Nie wiadomo skąd i dlaczego młody chłopak, autostopowicz, postanawia pozostać z dala od świata. Dzika, nieokiełznana przyroda Bieszczad, męskie towarzystwo przy wyrębie drzew to arena do udowadniania swej siły. W głównej roli Marcin Kowalczyk, znany z filmu 'Jesteś Bogiem'
poniedziałek 23 stycznia 4:35 Kino Polska
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>