No Ski, No Fun

Polska | 2015 | 40 min. | Reżyseria: Dariusz Załuski
Skialpinistyczne wyczyny Andrzeja Bargiela. Pełna pasji, humoru i wrażliwości opowieść o marzeniach realizowanych dzięki niezwykłemu zacięciu i zdrowemu dystansowi do siebie i życia. Skialpinizm to wspinaczka górska zakończona zjazdem narciarskim, najczęściej z bardzo stromych terenów. Istotą tego sportu jest łączenie ze sobą elementów podchodzenia, wspinaczki górskiej i jazdy na nartach.
sobota 21 stycznia 9:20 Planete+ HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>