Ultimate Taekwondo

Ultimate Taekwondo | 60 min. |
'With it's origins dating back thousands of years ago in Korea, Taekwondo (literally: TAE ''foot'' KWON ''fist'' DO ''fight'') has evolved into a full-contact fighting sport that has been in the Olympics since 2000 and has been holding its World Championships every second year since 1973.
piątek 20 stycznia 6:00 FightBox HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>