Niesławne kobiety Biblii

| 25 min. |
W patriarchalnym społeczeństwie uwodziły, były podstępne, a nawet poświęcały życie. Niesławne Kobiety Biblii wciąż inspirują poetów, teologów i współczesnych artystów. Jakie one są naprawdę? Sprawdźcie sami!
wtorek 17 stycznia 14:25 Adventure HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>