Czwartki ubogich

Do miasteczka położonego w głębi lasów mazurskich przyjeżdża młody chirurg, Jerzy. Styka się z miejscową kliką i miejscowymi układami. Nie poddaje się ani dobrym radom, ani groźbom. Wraz z Krystyną, która odchodzi od męża, decydują się pozostać w miasteczku i przeciwstawić oportunizmowi otoczenia.
piątek 16 grudnia 1:30 Canal+
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>