Ewa Brodnicka - Kremena Petkowa: Gala boksu zawodowego w Kielcach - walka w wadze superlekkiej o wakujący tytuł interkontynentalnej mistrzyni WBF

| 120 min. |
boks
piątek 9 grudnia 19:00 Orange Sport
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>