Anatomia zła

Film opowiada historię 'Lulka' (Krzysztof Stroiński), płatnego zabójcy, który właśnie zostaje warunkowo zwolniony z więzienia. Prowadzący kilka lat wcześniej jego sprawę prokurator, nieoczekiwanie składa mu propozycję nie do odrzucenia. Chodzi o zabicie komendanta Centralnego Biura Śledczego. Stawka jest wysoka, jeśli 'Lulek' wykona zadanie, czeka go sowita zapłata, a także wymazanie kartoteki.
czwartek 15 grudnia 3:40 CANAL+ DISCOVERY
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>