Our World: Living Goddesses

Our World | 30 min. |
For centuries in Nepal, girls - some as young as one - have been chosen to be living goddesses - or Kumaris. As part of the 100 Women season, Sahar Zand travels to Nepal to find out if this practice empowers women or demeans them. (12+)
sobota 3 grudnia 23:30 BBC-World
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>