Wojenne relikty: Holandia - droga do wyzwolenia, odc. 6

War Junk Wielka Brytania | 2014 | 60 min. |
Profesor historii David O'Keefe i filmowiec Wayne Abott już od piętnastu lat przeszukują pola bitew na całym świecie. Teraz zjednoczyli siły ze sporą liczbą podobnych do nich pasjonatów i wspólnie poddają wnikliwym analizom szczątki i przedmioty znalezione na miejscach wielkich bitew i konfliktów.
czwartek 8 grudnia 11:00 Polsat Viasat Explore HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>