Paryż - Berlin: kształty i cienie historii: Wyścig ku nowoczesności, odc. 2

Paris - Berlin: Shapes and Shades of History Francja | 2015 | 70 min. |
Przez cztery stulecia Paryż i Berlin razem się rozwijały i zmieniały swoje miejskie oblicza. Prześledźmy, jak wyglądały te czterysta lat burzliwych historycznych relacji i wzajemnej adoracji. Świadectwem tej złożonej i często ostrej konfrontacji wciąż pozostaje architektura i urbanistyka tych metropolii.
środa 7 grudnia 17:55 Polsat Viasat History HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>