Amerykańskie księżniczki: Piękne i nieszczęśliwe 2, odc. 3

Million Dollar American Princesses USA | 2015 | 60 min. |
Zapraszamy na spotkania ze znanymi i wpływowymi kobietami, które swoimi działaniami przyczyniały się do zmian społecznych kształtujących świat, który nas dziś otacza. Przyjrzymy się, jak w okresie od lat 90. XIX wieku aż po lata 70. XX wieku te niezwykle aktywne kobiety, więzione do tej pory w swoich rezydencjach i pałacach, zaczęły odgrywać coraz większą rolę w życiu politycznym i kulturalnym w Europie i Wielkiej Brytanii.
sobota 3 grudnia 20:05 Polsat Viasat History HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>