Nadzieja na lepsze jutro: Otwarte przez całą dobę 6, odc. 12

Hope for Wildlife Kanada | 2015 | 70 min. |
Hope udziela pomocy coraz większej liczbie zwierzaków. Ogromna liczba pacjentów zmusza ją do wprowadzenia w życie nowych technik i strategii. Już wkrótce rozpocznie prace nad projektem, który całkowicie odmieni Hope for Wildlife.
środa 7 grudnia 5:05 Polsat Viasat Nature
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>