Misja: integracja

| 2016 | 15 min. |
Program przedstawia różne aspekty życia osób niepełnosprawnych w naszym kraju. O ich codziennych problemach i sposobach, w jaki sobie z nimi radzą. Opowiada o pasjach i zainteresowaniach, o ludziach gotowych nieść pomoc innym oraz o integracji środowiska osób niepełnosprawnych.
sobota 10 grudnia 8:40 TVP 3
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>