Na piętrach Babiej Góry

Polska | 2005 | 55 min. | Reżyseria: Krzysztof Riege
Film wchodzi w skład 'Filmoteki polskich Parków Narodowych' - cyklu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Twórcy dokumentu przedstawiają uwarunkowania przyrodnicze, geologiczne i społeczne Babiogórskiego Parku Narodowego. Podczas wędrówki dwóch strażników przyrody przez park starszy sprawdza wiedzę młodszego kolegi. W filmie występuje wielu naukowców i pracowników parku.
środa 7 grudnia 3:55 TVP Info
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>