100 Women: The Interviews: Zoleka Mandela

100 Women | 30 min. |
The life of Zoleka Mandela - granddaughter of South African leader Nelson Mandela - has been anything but easy. For the BBC's 100 Women season, she speaks to Nomsa Maseko.
piątek 2 grudnia 10:30 BBC-World
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>