Zwariowana noc

Film sensacyjno-przygodowy, którego akcja toczy się podczas II wojny światowej. Trzej uciekający przed Niemcami partyzanci, Polak, Słowak i Węgier, znajdują schronienie w zamku starej baronowej. Dzięki pomysłowości starszej pani, jej rezolutnych krewnych i wiernych służących Niemcy zostają unieszkodliwieni, a partyzanci bezpiecznie wracają do swoich.
sobota 10 grudnia 16:40 Kino Polska
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>