12-ty krok

12-ty krok Polska | 45 min. |
Program skierowany do ludzi, którzy zmagają się z uzależnieniami i złymi relacjami. Autor bazuje na doświadczeniach ludzi, którzy, pracując wedle zasad '12-stu kroków', odzyskali wolność i szczęście.
sobota 10 grudnia 6:15 TV Republika
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>